Vitajte!

Organizácia Ochrana prírody a poriadku sa zaoberá viacerými aspektami súčasného spôsobu života.

Na jednej strane sa zaoberá efektivitou styku občana s verejnou mocou, ktorá sa dá výrazne zvýšiť využitím moderných technológii a elektronizácie verejnej správy. Mnoho občanov si neuvedomuje, aké úspory času a financii prináša vybavovanie úradnej agendy z pohodlia domova.

Na strane druhej, ochranou prírody a krajiny, ktorá sa v súvislosti s urbanizáciou, populačným rozvojom a súvisiacim nárastom turistiky stáva čoraz zranitelnejšou a človek čoraz bezohľadnejším a ľahostajnejším.

Organizácia bola pôvodne založená na zastrešovanie činností zakladateľov pri ochrane prírody avšak postupne sa rozrastala a budovala svoju odbornú základňu. Členmi organizácie sú aj zamestnanci štátnych orgánov alebo odborníci na úseku ochrany prírody, ktorí majú záujem nad rámec svojho povolanie prispieť k verejnému záujmu.