Členstvo


Prvý krok k získaniu členstva je vyplnenie registrácie online alebo klasickej prihlášky zaslanej na adresu združenia, alebo e-mailom.
V prihláške uvediete stručné odôvodnenie, prečo sa chcete stať členom, akým spôsobom môžete pomôcť pri napĺňaní cieľov a podobne.

Ak sa stotožňujete s cieľmi združenia a chcete len finančne prispieť na činnosť združenia, nie je podmienkou členstvo, stačí použiť tlačidlo v pravom dolnom rohu!

Ak sa nechcete aktívne podieľať na aktivitách združenia a chcete sa stať členom len ako prejav stotožnenia sa s cieľmi združenia, uveďte to do prihlášky. Svojich členov si poctivo vyberáme a preto schválenie prihlášky môže trvať aj niekoľko týždňov. Zároveň však garantujeme ochranu ich totožnosti a neposkytujeme informácie o členskej základni tretím osobám ani vo výkazoch voči kontrolným orgánom.
Následne budete informovaní o prijatí za člena a po uhradení príslušného ročného členského príspevku bude vám vystavený členský preukaz.