Kvalifikovaný elektronický podpis


ako na to...

Čo potrebujeme?1. občiansky preukaz s čipom (eID karta) s aktivovaným kvalifikovaným podpisom
2. svoje bezpečnostné kódy BOK (6 miestny) a KEP (6 miestny, často zhodný s BOK)
3. počítač s pripojením na internet
4. čítačka čipových kariet (potrebné ovládače sa dajú stiahnuť na stránke www.slovensko.sk)
5. súbor, ktorý chceme podpísať v podporovanom formáte (90% prípadov je to súbor PDF)Krok 1


Zapojte čítačku čipových kariet do počítača a uistite sa, že máte pripojenie na internet. Otvorte internetový prehliadač a prejdite na stránku na podpisovanie Disig.Krok 2


Uistite sa, že tlačidlo spôsobu podpisu je v polohe "eIDAS QAS", zaškrtnite súhlas s podmienkami používania a kliknite na tlačidlo vybrať súbor.
Následne vyberte z vášho počítača súbor, ktorý chete podpisovať. Ideálne by malo ísť o súbor PDF.
Odporúčame vám v podpisovanom dokumente uviesť, že je podpísaný KEPom s časovou pečiatkou a uviesť mená osôb, ktoré súbor podpísali. Z praxe toto zjednodušuje následné použitie súboru, keďže mnoho orgánov ich stále tlačí a aj keď prikladá podpisové doložky pre svoje účely, pri ďalšom použití je zmätočné, ak zo samotného súboru nie je vidieť, kto súbor podpisoval resp. mal podpisovať.

Krok 3


Po načítaní súboru jeho názov uvidíte v popise tlačidla na výber súboru. Ak ste sa zmýlili, opätovne kliknite na tlačidlo a vyberte správny súbor. Ešte raz sa uistite, že tlačidlo spôsobu podpisovania je v polohe "eIDAS QES" a následne stlačte tlačidlo "PODPÍSAŤ".
Krok 4


Vložte váš občiansky preukaz do čítačky čipových kariet. Vyskakovacie okno vás vyzve na zadanie kódu BOK (ten, ktorý sa používa aj na prihlasovanie na www.slovensko.sk!). Po úspešnom zadaní a stlačení tlačidla "Ďalej" sa dostatnete na samotnú podpisovaciu stránku. Mali by ste vidieť názov svojho súboru a v položke formát dokumentu text "Vhodný pre administratívny styk s verejnou mocou".
V prípade, že sa chystáte dokument podpisovať len jedným podpisom, je pre vás vhodný podpisový formát PAdES (len pre súbory PDF). Ak sa však bude súbor následne podpisovať aj ďalšími KEPmi, treba zmeniť nastavenie na položku CAdES, ktorá umožní vytvoriť štrukturovaný súbor, kde podpísaný originál súboru je v tzv. kontajneri a v pripojenom kontajneri sa nachádzajú všetky pripojené podpisy.


Krok 5


Po stlačení tlačidla "PODPÍSAŤ" sa spustí komponent Disig Web Signer (vyskočí okno s náhľadom súboru). V pravej dolnej časti okna je potrebné kliknúť na výber podpisového certifikátu. Jedná sa o certifikát nahratý na čipe vášho občianskeho preukazu, ktorý slúži na overenie totožnosti a vygenerovanie podpisu. Z možností vyberte certifikát, ktorý sa nachádza v záložke s textom "ZEP" prípadne "KEP" (pozor nie v záložke "EP"!) a stlačte OK. Po návrate do okna v popredí stlačte tlačidlo "Podpísať".

Krok 6


Následne vás vyskakovanie okno vyzve na zadanie KEP PIN, pozor, okno je rovnaké ako pred niekoľkými krokmi, no tentokrát vyžaduje zadanie KEP PIN, nie vášho BOK. Občania si častokrát nastavia oba kódy rovnaké, ale nie je to podmienka, preto sa uistite, že vkladáte správny kód, nakoľko sú len 3 pokusy. Po úspešnom zadaní KEP PINu by ste mali vidieť oznamovanie okno, že bol dokument úspešne podpísaný, ktoré potvrdíte stlačením "OK" a vyskakovacie okná sa zatvoria a presmerujú vás na stránku kde pracujete už s podpísaným dokumentom.


Krok 7


Podpísaný dokument si viete stiahnuť do svojho počítača, pridať ďalší podpis, alebo overiť, že je súbor naozaj správne podpísaný. Odporúčame v tejto časti stiahnuť dokument a uložiť do počítača a následne cez tlačidlo "OVERIŤ PODPÍSANÝ DOKUMENT" si skontrolovať jeho korektnosť. Ak však chcete dokument podpísať viacerými osobami, treba kliknúť na tlačidlo "PRIDAŤ ĎALŠÍ PODPIS", vytiahnuť občiansky preukaz z čítačky a vložiť ďalší občiansky preukaz a opakovať pre každý podpis kroky 4 až 7.
Prítomnosť podpisu si viete overiť aj jednoduchým otvorením podpísaného súboru a v Adobe Acrobat Readeri v ľavej časti by mal byť symbol pera s podpisom, kde je uvedené, kto súbor podpísal. Pozor! Týmto skontrolujete prítomnosť elektronického podpisu, avšak nie jeho pravosť ani že sa jedná o kvalifikovaný elektronický podpis, na to je potrebné overenie cez stránku Disig.
V prípade, ze ste dokument podpisovali vo formáte CAdES, teda viacerými podpismi, si nezabudnite predtým nainštalovať nástroj D.Viewer z portálu www.slovensko.sk, keďže podpísaný dokument bude vo formáte .ASIC, .ASICE, alebo inom formáte, ktorý bežné aplikácie nedokážu čítať. Štruktúra dokumentu otvoreného v D.Vieweri je uvedená na obrázku na konci stránky - kontajner "Podpísané dokumenty" obsahuje podpísaný súbor a pod ním sú uvedené mená a podpisy s časovými pečiatkami všetkých osôb, ktoré dokument podpísali.

Krok 8


V časti overenia podpisu by ste mali vidieť zelený raámček, v ktorom je uvedené kto dokument podpísal a zároveň overenie jeho pravosti. V prípade úplného overenia a uvedenia, že sa jedná o kvalifikovaný elektronický podpis s časobou pečiatkou si môžete byť 100% istí, že podpis je pravý a je rovnocenný s úradne osvedčeným vlastnoručným podpisom.
Môže sa stať, že uvidíte šedý alebo žltý rámik s uvedením, že ide o predbežné alebo čiastočné overenie. Toto však nastáva len v prípade overenia súborov, ktoré neboli podpísané podľa tohto podpisu na portáli Disig, ale inými certifikovanými nástrojmi a podpis nastal v ten istý deň. Je to z toho dôvodu, že vydavateľ certifikátu odosiela zoznam zrušených certifikátov do databázy denne po polnoci a teda systém vyhodnotil podpis za technicky správny, avšak nevie garantovať, že o polnoci nedostane informáciu, že daný certifikát bol medzičasom zrušený. Nasledujúci deň by však tento podpis mal byť úplne overený, alebo vyhodnotený ako neplatný so 100% istotou. Preto odporúčame podpisovať dokumenty na portáli Disig a pracovať s nimi a zasielať ich na orgány verejnej moci až nasledujúci deň, aby aj na ich strane mohlo ihneď dôjsť k úplnému overeniu, pretože niektoré orgány následne preveria pravosť podpisu manuálne až o niekoľko dní, čím sa zbytočne oddiaľuje vybavenie vašej veci.