Iniciály združenia

Adresa právnickej osoby:

Ochrana prírody a poriadku
Mlynské luhy 18316/76A
821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov


Základné údaje:

IČO: 52 712 851
DIČ: 2121153001
Registračné číslo: VVS/1-900/90-57533


Bankové spojenie:

IBAN: SK50 0900 0000 0051 7397 3962
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
BIC kód: GIBASKBX

Logá spoločnostiŠtatutárny orgán

Predseda koná a rozhoduje v mene združenia samostatne.

Počet aktívnych členov (údaj platný k 31.12.2022): 24